Klagesaker

Rauner Campaign Automated Calls Class Action Lawsuit

Rauner Campaign Automated Calls Class Action LawsuitKlagesaker

For personer som mottok forhåndsinnspilte telefonsamtaler fra Bruce Rauner-kampanjen mellom 23. mars 2014 og til 13. mai 2021, er du kvalifisert for en potensiell pris fra Rauner -kampanje Automati...

Les mer
63/67 Wall Street Rent Stabilization Class Action Lawsuit

63/67 Wall Street Rent Stabilization Class Action LawsuitKlagesaker

Oppgjøret vil komme alle som har signert leiekontrakter til gode for de dekkede 63/67 Wall Street -leilighetene fra november. 24, 2013, eller som signerte leieavtaler for enhetene siden nov. 24, 20...

Les mer
Missouri Medical Records Honorar Class Action Lawsuit

Missouri Medical Records Honorar Class Action LawsuitKlagesaker

Forliket vil komme alle til gode som ved en eller flere anledninger mellom 9. juni 2009 og 15. mars 2021 søkte kopier av journal fra dekket Missouri-sykehus, eller hadde rekordene som ble be om av ...

Les mer
Walmart Military Leave Pay Class -søksmål

Walmart Military Leave Pay Class -søksmålKlagesaker

Oppgjøret vil komme alle nåværende og tidligere ansatte til gode som jobber eller jobbet for Walmart et sted i en jurisdiksjon dekket av Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act (U...

Les mer
Portfolio Recovery Associates Lønns- og timeklasse søksmål

Portfolio Recovery Associates Lønns- og timeklasse søksmålKlagesaker

Oppgjøret vil komme alle nåværende og tidligere ansatte til gode som var ansatt i Portfolio Recovery Associates LLC i en timestilling i Alabama, California, Florida, Kansas, Nevada, North Carolina,...

Les mer
The Northern Gentlemen's Club Lønns- og timeklasse søksmål

The Northern Gentlemen's Club Lønns- og timeklasse søksmålKlagesaker

Oppgjøret vil komme alle underholdere som opptrådte på Ferny Properties LLC til gode, og gjorde forretninger som The Northern Gentlemen's Club mellom september. 19, 2015 og 5. april 2021. Du kan væ...

Les mer
Benefiber -søksmål mot klager

Benefiber -søksmål mot klagerKlagesaker

Oppgjøret vil komme alle individer til gode som har kjøpt Benefiber Healthy Shape Prebiotic Powder Fiber Supplement, Benefiber Original Prebiotic Powder Fiber Supplement, Benefiber Sugar-Free Powde...

Les mer
Bildeler Prisfastsetting Rettssak i 4. runde

Bildeler Prisfastsetting Rettssak i 4. rundeKlagesaker

For forbrukere som kjøpte eller leaset et nytt kjøretøy eller kjøpte visse bildeler (ikke direkte fra produsenten) mellom 1990 og 2019, er du kvalifisert for en potensiell pris fra Rettssak mot kla...

Les mer
Oregon CARES Funds Diskriminering Klassesøksmål

Oregon CARES Funds Diskriminering KlassesøksmålKlagesaker

Forliket vil komme alle som har sendt inn en søknad om finansiering til gode for pengene som er tildelt av Oregon Emergency Board til saksøkte Oregon Department of Administrative Services og/eller ...

Les mer
USAA Cost of Insurance Class Action Lawsuit

USAA Cost of Insurance Class Action LawsuitKlagesaker

Oppgjøret vil komme alle som eier eller eide Universal Life 1, Universal Life 2, Universal Life 3 og/eller Universal Life 4 til gode. livsforsikringer utstedt eller administrert av USAA Life, eller...

Les mer