Súdna žaloba voči americkej automobilovej dani z predaja (FL)

click fraud protection

Každému, kto sa v USA poistil na základe poistky auta na Floride a medzi októbrom utrpel jednu alebo viac celkových škôd na svojich vozidlách. 17 2008 - október 15, 2016 a ak ste dostali platbu v skutočnej peňažnej hodnote, máte nárok na a potenciálne ocenenie z Americká súdna žaloba na daň z predaja automobilov z USA! Podľa žaloby United Services Automobile Association nesprávne zahrnula nesprávne výšku dane z obratu, keď vykonávali nejaké skutočné platby v hotovosti, v prípade vozidiel, ktoré sa považovali za súčet strata. USAA odmieta akékoľvek previnenie a tvrdí, že dodržala poistnú zmluvu, ale súhlasila s urovnaním hromadnej žaloby, aby sa predišlo nákladom a neistote súdneho konania. Ak teda máte nárok, uplatnite nárok do 23. novembra 2017 prevezmite svoje potenciálne ocenenie!

Podať reklamáciu

Obsah

 • 1 USAA daň z predaja automobilov CAL:
 • 2 Ako podať žiadosť:
 • 3 Spodná čiara:

USAA daň z predaja automobilov CAL:

 • USAA Formulár žiadosti o daň z predaja automobilu
 • Uzávierka formulára žiadosti: 11/23/17
 • Kto je oprávnený: Každý, kto sa poistil na základe poistky auta na Floride v USAA a medzi októbrom utrpel jednu alebo viac celkových škôd na svojich vozidlách. 17 2008 - október 15, 2016 a tiež obdržal skutočnú platbu v hotovosti.
 • Odhadovaná čiastka: Rôzne
 • Doklad o predaji: Dodržujte všetky pokyny vo formulári pohľadávky a navrhovatelia sa musia podpísať pod trestom krivej prísahy.
 • Názov a číslo prípadu: Chantal Bastian a kol. v. United Services Automobile Association, et al., Prípad č. 3: 13-cv-01454-J-32MCR, na Okresnom súde USA pre stredný obvod Floridy

Ako na uplatnenie nároku:

 1. Choďte na to USAA Formulár žiadosti o daň z predaja automobilu.
 2. Prečítajte si formulár žiadosti a zistite, či máte nárok.
 3. Vyplňte reklamačný formulár s vašimi údajmi.
 4. Odošlite svoj nárok do 23. novembra 2017 prevezmite svoje potenciálne ocenenie!

Spodná čiara:

Pre každého, kto sa poistil na základe poistky auta na Floride v USAA a medzi októbrom utrpel jednu alebo viac celkových škôd na svojich vozidlách. 17 2008 - október 15, 2016 a tiež ak ste dostali platbu v skutočnej peňažnej hodnote, potom máte nárok na a potenciálne ocenenie z Súdna žaloba voči americkej automobilovej dani z predaja. Podľa žaloby United Services Automobile Association nesprávne zahrnula nesprávne výšku dane z obratu, keď vykonávali nejaké skutočné platby v hotovosti, v prípade vozidiel, ktoré sa považovali za súčet strata. Ak teda máte nárok, uplatnite nárok do 23. novembra 2017 prevezmite svoje potenciálne ocenenie! Nie Nezabudnite sa pozrieť na náš úplný zoznam Vysporiadanie súdnych sporov!

Podať reklamáciu
Viac
Žaloba o finančnú triedu štátu Georgia Western Sky

Žaloba o finančnú triedu štátu Georgia Western SkyHromadné žaloby

V prípade obyvateľov Gruzínska, ktorí si vzali pôžičky poskytnuté spoločnosťou Western Sky, máte nárok na a potenciálne ocenenie z Súdny spor o finančnú triedu v štáte Georgia Western Sky!Podľa žal...

Čítaj viac
Triedna žaloba spoločnosti AmeriGas Propane Tanks

Triedna žaloba spoločnosti AmeriGas Propane TanksHromadné žaloby

Pre jednotlivcov, ktorí medzi decembrom priniesli alebo vymenili jednu alebo viac naplnených propánových nádrží AmeriGas a/alebo Blue Rhino. 1, 2009 a nov. 30, 2020, potom máte nárok na a potenciál...

Čítaj viac
Triedna žaloba na letecký nôž Missouri

Triedna žaloba na letecký nôž MissouriHromadné žaloby

Ktokoľvek v Missouri, ktorý si kúpil nôž Aero na osobné použitie a taktiež nikdy nedostal náhradu za tento výrobok, máte nárok na potenciálne ocenenie z Triedny súdny spor s nožom Missouri Aero! Po...

Čítaj viac