Žaloba na žalobu o odpočítateľnú položku AllState v prípade zrážky

AllstatePre všetky osoby poistené na základe poistnej zmluvy pre automobily vydanej spoločnosťou Allstate kedykoľvek v období od 27. novembra 2009 do 29. decembra 2015, ktorá stanovovala výnimku z zrážka odpočítateľná v prípade nehody s nepoisteným motoristom podľa Kalifornského dodatku k dohovoru AU2250-6 alebo AU2250-7 a ktorá mala takú nehodu s nepoisteným motorista, ale nedostal vám odpustenie zrážky za zrážku, platbu alebo refundáciu spoluúčasti na zrážke podľa podmienok politiky, máte nárok na potenciálny ocenenie od Súdny spor so žalobou o odpočet zrážky za nehodu AllState!

Podľa žaloby bolo poistencom Allstate po autonehode s nepoisteným motoristom zamietnuté vrátenie peňazí alebo odpustenie zrážky za zrážky. Allstate popiera obvinenia, ktoré boli vznesené, súhlasili však s urovnaním hromadnej žaloby, aby sa vyhli ďalším výdavkom a záťaži spojenej s prebiehajúcim súdnym sporom! Ak teda spĺňate podmienky, podajte žiadosť do 31.3.2016 a získajte potenciálne ocenenie!

Obsah

 • 1 Súdny spor so žalobou o odpočet zrážky za nehodu AllState:
 • 2 Ako podať žiadosť:
 • 3 Spodná čiara:

Súdny spor so žalobou o odpočet zrážky za nehodu AllState:

 • AllState Collision Reklamačný formulár
 • Uzávierka formulára žiadosti: 3/31/2016
 • Kto je oprávnený: Medzi členov triedy vysporiadania Allstate patria: „všetky osoby poistené na základe poistenia automobilu vydaného spoločnosťou Allstate kedykoľvek v období od 27. novembra 2009 do 29. decembra, 2015, v ktorom sa podľa Kalifornského dodatku k potvrdeniu AU2250-6 alebo AU2250-7 ustanovilo vzdanie sa zrážky odpočítateľnej v prípade nehody s nepoisteným motoristom a kto mal takú nehodu s nepoisteným motoristom, ale nedostal odpustenie zrážkovej spoluúčasti, platbu alebo náhradu zrážkovej spoluúčasti v súlade s podmienkami politika. “
 • Odhadovaná čiastka: Rôzne.
 • Doklad o predaji: Nárokujúci musia poskytnúť číslo svojej politiky Allstate, číslo reklamácie a dátum straty.
 • Názov a číslo prípadu: Webb v. Allstate poisťovňa, Vec č. 37-2013-00077708, na Najvyššom súde štátu Kalifornie, kraj San Diego

Ako na uplatnenie nároku:

 1. Prejdite na Formulár žiadosti o odpustenie zrážky Allstate z zrážky.
 2. Prečítajte si formulár o nároku a získajte ďalšie informácie.
 3. Vyplňte reklamačný formulár svojimi údajmi, ktoré zahŕňajú vaše meno, adresu, mobilný telefón, DOB a ďalšie.
 4. Ak chcete získať prospech z hromadnej žaloby, musíte podať žiadosť.

Spodná čiara:

Pre všetkých triednych členov súdneho sporu o nehodu Allstate, ktorý zahŕňa všetky osoby poistené podľa automobilovej zmluvy vydanej spoločnosťou Allstate na adrese kedykoľvek v období od 27. novembra 2009 do 29. decembra 2015, v ktorom sa ustanovilo vzdanie sa odpočítateľnej položky za zrážku v prípade nehoda s nepoisteným motoristom podľa Kalifornského dodatku k dohovoru AU2250-6 alebo AU2250-7 a ktorá mala takú nehodu s nepoisteným motorista, ale nedostal upustenie od zrážky za zrážku, platbu alebo náhradu zrážky podľa ustanovení politiky. Máte nárok na potenciálne ocenenie od Žaloba triedy Allstate Collision Action! Ak chcete získať svoje ocenenie, musíte vyplniť reklamačný formulár a odoslať ho do 31.3.2016! Nezabudnite sa pozrieť na náš úplný zoznam Vysporiadanie súdnych sporov!

Nahlásiť nárok
Viac
Súdny spor s triedou odleskov na prístrojovej doske Porsche

Súdny spor s triedou odleskov na prístrojovej doske PorscheHromadné žaloby

Všetkým súčasným alebo bývalým majiteľom alebo nájomcom automobilov Porsche s modelovými rokmi od roku 2007 do roku 2016 v USA ak ste mali palubnú dosku Luxor Beige, Sand Beige, Cognac, Platinum Gr...

Čítaj viac
Súdna žaloba faxovej triedy Imprimis Pharmaceuticals (133,83 dolárov)

Súdna žaloba faxovej triedy Imprimis Pharmaceuticals (133,83 dolárov)Hromadné žaloby

Pre jednotlivcov, ktorým bol 29. júla 2016, augusta, zaslaný fax od Imprimis faxom. 31, 2016, september 6, 2016 alebo nov. 16, 2016, máte nárok na a potenciálne ocenenie z  Žaloba o hromadnú žalobu...

Čítaj viac
Amtrak Američania so zdravotným postihnutím porušujú zákon Hromadná žaloba

Amtrak Američania so zdravotným postihnutím porušujú zákon Hromadná žalobaHromadné žaloby

Pre jednotlivcov so zníženou pohyblivosťou, ktorí boli poškodení kvôli problémom s prístupnosťou na určitých staniciach Amtrak v období od 27. júla 2013 do decembra. 2, 2020, potom máte nárok na a ...

Čítaj viac